Prijava

243005 Hero Alkohol 70% sa raspršivačem 1000ml

Hero Alkohol 70% sa raspršivačem 1000ml Hero Alkohol 70% sa raspršivačem 1000ml

Alkohol 70%, za brzu dezinfekciju predmeta i površina kao što su kvake na vratima, telefoni, daljinski upravljači, tastature, miševi, radni stolovi itd. Može se koristiti i za dezinfekciju ruku. Za kuću, kancelariju, bilo gde gde treba sigurna i brza dezinfekcija! Na bazi alkohola 70% (baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)
Prodajna cena250,00 RSD
Osnovna cena sa PDV-om420,00 RSD
Modifikator cena:
Popust-170,00 RSD


Preloader

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!
e mail europlast stop korona virus300

HERO Alkohol 70% sa raspršivačem - Sredstvo za brzu dezinfekciju površina, predmeta i ruku
Tečno sredstvo namenjeno za brzu dezinfekciju površina, predmeta i ruku u domaćinstvu, zdravstvenim, farmaceutskim ustanovama, veterinarskim ambulantama i farmama, kao i prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, a preporučuje se u svakodnevnoj upotrebi koja nalaže vrhunsku dezinfekciju. Posebno je pogodan za dezinfekciju malih površina koje nisu lako dostupne.
(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)Uputstvo za upotrebu:

- Preparat je gotov za upotrebu
- Koristi se raspršivanjem i prebrisavanjem krpom ili tkaninom.
- Na čistu površinu raspršiti tečnost tako da je cela površina prekrivena i zatim se prebriše čistom, suvom krpom ili papirnim ubrusom. Nije potrebno ispiranje površina.
- Ruke se operu sapunom, isperu vodom a zatim se utrlja mala količina alkohola dok se ruke ne osuše.Ne nanositi na oštećenu kožu!
- Poželjno je koristiti kreme za ruke posle nanošenja alkoholnih sredstava.


BEZBEDNOST:

ZNAK OPASNOST POZAR

- Lako zapaljiva tečnost i para.
- Držati dalje od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena. 
- Čuvati van domašaja dece
- Zabranjeno Pušenje.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
Sakupiti prosuti sadržaj. U slučaju požara: koristiti hemijski prah ili penu, aparat za gašenje požara sa CO2 za gašenje.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. 
Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.UPOZORENJE:

- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do udisanja proizvoda povređenog izvesti na svež vazduh.
- Ako osoba ne diše dati veštačko disanje i hitno potražiti medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa većom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke. Potražite medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda odmah potražiti medicinsku pomoć, ne izazivati povraćanje.
- Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
- U kontaktu sa kožom, ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinsku pomoć.
- Proizvod sadrži etanol koji je goriva materija, čije su pare teže od vazduha i mogu se proširiti po tlu.PAKOVANJE:

 • PE boca od 1000 ml. sa raspršivačem

   


 • ROK TRAJANJA:

  • Pri normalnim uslovima skladištenja - NEOGRANIČEN


 • SASTAV:

  • 70% Etil Alkohola


   Br.rešenja za stavljanje u promet:
   532-01-1593/2013-09 od 23.10.2019


DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
e-mail: prodaja@europlast.co.rs

Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

linija3