Prijava

243003 Hero Alkohol Gel 1L dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom 70% Alkohol

 Hero Alkohol Gel 1L dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom 70% Alkohol Hero Alkohol Gel 1L dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom 70% Alkohol
 Hero Alkohol Gel 1L dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom 70% Alkohol
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.
Upotreba: Dobro istrljati ruke sa malom kolicinom sredstva. Nije potrebno ispiranje.

HERO Alkohol gel je tečnost koja se koristi za ličnu higijenu i dezinfekciju zdrave kože ruku, za dezinfekciju površina, materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom, kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje. HERO Alkohol gel se koristi još i u javnim i industrijskim objektima uključujući i objekte javnog zdravlja.
HIGIJENSKA I HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU
Namenjen je brzoj i efikasnoj dezinfekciji ruku u zdravstvu, veterini, prehrambenoj industriji, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, predškolskim i školskim ustanovama, javnoj higijeni.(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV).
Prodajna cena300,00 RSD
Osnovna cena sa PDV-om590,00 RSD
Modifikator cena:
Popust-290,00 RSD


Preloader

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!
e mail europlast stop korona virus300

Dezinfekciono sredstvo za ruke sa pumpicom HERO ALKOHOL GEL 1L na bazi 70% Alkohola
HIGIJENSKA I HIRURŠKA DEZINFEKCIJA RUKU - 
HERO Alkohol Gel je tečnost koja se koristi za ličnu higijenu i dezinfekciju zdrave kože ruku, za dezinfekciju površina, materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom, kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje. HERO Alkohol Gel koristi se još i u javnim i industrijskim objektima uključujući i objekte javnog zdravlja. P
rimenjuje se za dezinfekciju ruku u zdravstvu, veterini,prehrambenoj industriji, hotelijerstvu i ugostiteljstvu,predškolskim i školskim ustanovama, javnoj higijeni, domaćinstvu i sl. Poseduje širok spektar antiseptičkog dejstva, brzo dezinfekciono dejstvo i brzo sušeći efekat. Lak za upotrebu.

(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)Uputstvo za upotrebu:

- Preparat je gotov za upotrebu i koristi se nerazblažen
- HIGIJENSKA DEZINFEKCIJA RUKU: Ruke prethodno dobro oprati i osušiti
- Naneti 2 do 3 ml (1-2 puta prsnuti) HERO Alkohol Gela na ruke i dobro istrljati dok se ruke ne osuše. Nije potrebno ispiranje.
-
Ne nanositi na oštećenu kožu!
- Poželjno je koristiti kreme za ruke posle nanošenja alkoholnih sredstava.


BEZBEDNOST:

ZNAK OPASNOST POZAR

- H225 Lako zapaljiva tečnost i para.
- Držati dalje od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena. 
- Čuvati van domašaja dece
- Zabranjeno Pušenje.
- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.
Sakupiti prosuti sadržaj. U slučaju požara: koristiti hemijski prah ili penu, aparat za gašenje požara sa CO2 za gašenje.
- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. 
Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.UPOZORENJE:

- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do udisanja proizvoda povređenog izvesti na svež vazduh.
- Ako osoba ne diše dati veštačko disanje i hitno potražiti medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa većom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke. Potražite medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda odmah potražiti medicinsku pomoć, ne izazivati povraćanje.
- Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
- U kontaktu sa kožom, ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinsku pomoć.
- Proizvod sadrži etanol koji je goriva materija, čije su pare teže od vazduha i mogu se proširiti po tlu.PAKOVANJE:

 • PE boca sa pumpicom od 1000 ml.

   


 • ROK TRAJANJA:

  • Pri normalnim uslovima skladištenja - NEOGRANIČEN


 • SASTAV:

  • 70% Etil Alkohol

   Br.rešenja za stavljanje u promet:
   532-01-1593/2013-09 od 23.10.2019


DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD
Anice Savić - Rebac 13
11060 Beograd
tel: 011/275-66-66
e-mail: prodaja@europlast.co.rs

Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

linija3