Prijava

243006 Hlor Granulat Lapis Lazuli Univerzalno sredstvo za dezinfekciju povrsina 1Kg

 Hlor Granulat Lapis Lazuli Univerzalno sredstvo za dezinfekciju povrsina 1Kg Hlor Granulat Lapis Lazuli Univerzalno sredstvo za dezinfekciju povrsina 1Kg

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora Lapis Lazuli. Efikasan u uništavanj Korona Virusa. Koristi se za dezobarijere, dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj kućnoj upotrebi. Takođe služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posuđa i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za piće i vode u bazenima za kupanje
Prodajna cena990,00 RSD
Osnovna cena sa PDV-om1990,00 RSD
Modifikator cena:
Popust-1000,00 RSD


Preloader

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!
e mail europlast stop korona virus300

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora Lapis Lazuli

Izuzetno efikasno sredstvo za dezinfekciju i uništavanje Korona Virusa
Koristi se za dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj kućnoj upotrebi. Takođe služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posuđa i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pićem. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za piće i vode u bazenima za kupanje. Može se koristiti za dezinfekciju spoljnih prostora: dvorišta, staza, trotoara, ulice itd... Biocidni proizvod deluje još i na sledeće mikroorganizme: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonellae Tiphymurium, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Candida albicans, Shigella flexneri 2a, Kllebsiella pneumonias
(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)


 

Uputstvo za upotrebu:

Dezinfekcija posuđa i pribora za jelo i piće
Radni rastvor (1 gram granulata rastvoriti u 5l vode)
Posuđe koje je predhodno oprano potopiti u pripremljen rastvor i ostaviti da stoji 3 minuta . Posle toga nije potrebno isprati čistom vodom. U slučaju povećanog rizika upotrebiti rastvor dvostruke koncentracije.

Dezinfekcija površina i predmeta
Radni rastvor (1 gram granulata u 5l vode).
Predhodno oprane površine i predmeti prebrišu se radnim rastvorom. Posle ovoga nije potrebno ispiranje vodom.

- U zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama
Radni rastvor (1gram granulata u 5l vode)
Preparat se upotrebljava prvenstveno za dezinfekciju površina i predmeta, pribora za jelo i piće u odeljenjima gde postoji povećan rizik od infekcije.

- U prehrambenoj industriji
Radni rastvor (1gram granulata u 5 l vode)
Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem površina i predmeta kao i mašina koje nisu sklone koroziji, kao i potapanjem delova koje je potrebno dezinfikovati. Koristi se u sledećim industrijama: pivarstvu, vinarstvu, mesnoj industriji, mlekarstvu, mlinarstvu, ribarstvu i preradi voća i povrća.

- U veterinarstvu, stočarstvu i preradarstvu
Radni rastvor (1gram u 5 l vode)
Vrši se potapanje instrumenata i opreme u ambulantama, hranilica, pojilica i druge opreme. Površine prebrisati radnim rastvorom. U slučaju dezinfekcije karantina upotrebiti dvostruku koncentraciju. Za korišćenje putem raspršivanja napraviti rastvor 2 grama u 1 litar vode. Potrošnja rastvora 15ml/m3 vazduha.

- U svakodnevnoj kućnoj upotrebi
Za dezinfekciju predmeta i površina upotrebiti 0.02% rastvora.
Pre korišćenja pročitati Bezbednosni list i uputstvo za upotrebu. Ambalaža je napravljena od PE sa sigurnosnim zatvaračem i mora se odlagati kao opasan otpad.

- Za korišćenje u dezobarijerama
Radni rastvor za dezinfekciju od Korona Virusa (2 grama u 2 l vode)
Natopiti sunđer dezobarijere sa radnim rastvorom.


BEZBEDNOST:

ZNAK OPASNOST POZAR

- Nositi zaštitne rukavice - zaštitnu odeću - zaštitne naočare prilikom rukovanja 
- Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

- Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.

- Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.
Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.
- U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas!


UPOZORENJE:

Štetno ako se proguta.
- Dovodi do iritacije očiju.
- Izbegavati udisanje prašine.
- Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
- Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
- Ukoliko dođe do udisanja proizvoda povređenog izvesti na svež vazduh.
- Ako osoba ne diše dati veštačko disanje i hitno potražiti medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do kontakta sa očima, ukoliko osoba nosi kontaktna sočiva, ukloniti ih odmah.
- Odmah isprati oči sa većom količinom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje očne kapke. Potražite medicinsku pomoć.
- Ukoliko dođe do gutanja proizvoda pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara ukoliko se ne osećate dobro. Odmah potražiti medicinsku pomoć. 
- Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
- U kontaktu sa kožom, ukoliko dođe do iritacije potražiti medicinsku pomoć.PAKOVANJE:
PE Boca od 1Kg


<span style="font-family: verdana, geneva; font-siz

Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

linija3